Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Górki Śląskie gmina Nędza, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXV-153-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie



1


2


3


4


5


6


7


8


9