Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pawłowice gmina Pawłowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pawłowice w gminie Pawłowice



1


2


3


4


5


6


7


8


9