Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wysoka Lelowska gmina Żarki, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/261/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 31 marca 2014 r.1


2