Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kuźnica Stara gmina Poraj, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.85.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 3 listopada 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr 90(XII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Kuźnica Stara1


2


3