Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Orzesze gmina Orzesze, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIV/480/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach oraz w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego ul.Centralną (DK81), ul.Przyjaźni, ul.Żorską oraz sołectwem Zawiść



3


4


5


6


7


8


9


10


11