Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołów gmina Mikołów, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.109.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 5 października 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/496/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Przelotowej1


2


3