Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołów gmina Mikołów, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.8.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 2 lutego 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/369/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Bujaków przy ul. Hutniczej1


2


3


4