Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołów gmina Mikołów, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIII/867/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (obszar „Gniotek”) dla terenu w granicach działki 837/30 przy ulicy Podleskiej1


2


3


4


5


6


7


8