Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołów gmina Mikołów, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIII/865/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenów położonych w rejonie ulic: Rybnickiej, Pokoju, drogi krajowej nr 811


2


3


4


5


6


7


8