Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołów gmina Mikołów, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.21.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLI/1077/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego w granicach działek nr 79/1 i 78/1 przy ul. Gliwickiej1


2