Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołów gmina Mikołów, śląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXVII/503/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25 listopada 2008 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



1