Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołów gmina Mikołów, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXVI/474/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Pokoju



1


2


3


4


5


6