Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubliniec gmina Lubliniec, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.3.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 14 stycznia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 166/XVI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca1


2