Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Długi Kąt gmina Wręczyca Wielka, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIII/304/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



1


2


3


4


5


6


7


8


9