Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Katowice gmina Katowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr L/1182/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej



1


2


3


4


5


6


7


8


9