Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaworzno gmina Jaworzno, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.111.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie



1


2


3


4


5


6


7