Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaworzno gmina Jaworzno, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie



1


2


3


4


5


6


7


8


9