Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiśnicze gmina Wielowieś, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXI/204/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Wiśnicze uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/209/2002 z dnia 8 października 2002 r.1


2


3


4


5


6


7


8


9