Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielowieś gmina Wielowieś, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXI/202/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych Wielowsi - Kotkowa uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXV/134/2001 z dnia 6 lipca 2001 r.1


2


3


4


5


6


7


8


9