Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Raduń gmina Wielowieś, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVIII/277/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectw Borowiany-Raduń uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/201/2002 z dnia 8 października 2002r. z późn. zm.1


2


3


4


5


6


7


8


9