Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pniów gmina Toszek, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVII/465/2010 Rada Miejska w Toszku z dnia 19 października 2010r. w sprawie: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZAINWESTOWANYCH I ROZWOJOWYCH SOŁECTWA PNIÓW



1


2


3


4


5


6


7


8


9