Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pyskowice gmina Pyskowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie strefy komercyjnej po zachodniej stronie ulicy Gliwickiej



1


2


3


4


5


6


7


8


9