Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wola Mokrzeska gmina Przyrów, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 137/XXI/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Wola Mokrzeska



1


2


3


4


5