Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła gmina Wisła, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.45.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/224/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej



1


2


3


4