Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skoczów gmina Skoczów, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIV/537/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Łęgowej



1


2


3


4


5