Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Frelichów gmina Chybie, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi



1


2


3


4


5


6


7


8


9