Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chorzów gmina Chorzów, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.15.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIV/857/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Wschodniej i Akacjowej



1


2


3


4