Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bytom gmina Bytom, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVIII/237/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Miechowice w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr XVII/216/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r., dla terenu położonego w rejonie ulic: Elektrownia i Energetyki w Bytomiu



1


2


3


4


5