Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielsko-Biała gmina Bielsko-Biała, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.73.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 2 października 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejska w Bielsku-Białej nr X/169/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówka i ul. Młodzieżową1


2