Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Meszna gmina Wilkowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/338/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Meszna w rejonie ulicy Dębowej



1


2


3


4


5


6


7


8