Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rudzica gmina Jasienica, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIV/410/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Rudzica – pgr nr: 349/9



1


2