Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica gmina Jasienica, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVII/454/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica - działka nr 596



1


2


3


4


5