Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mierzęcice gmina Mierzęcice, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIII/322/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice – obszar VII zmiany studium



1


2


3


4


5


6


7


8


9