Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobieszowice gmina Bobrowniki, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/510/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Dobieszowice



1


2


3


4


5


6


7


8


9