Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Małoszyce gmina Nowa Wieś Lęborska, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIII/262 /13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małoszyce gmina Nowa Wieś Lęborska pod nazwą „Małoszyce – uzupełnienia”.



1


2


3


4


5


6


7


8


9