Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żukowo gmina Żukowo, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIV/511/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowa, w rejonie ulic: Gdańskiej i Kościerskiej.



1


2


3


4


5


6


7


8


9