Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Borkowo gmina Żukowo, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVIII/640/2009 Rady Miasta Żukowo z dnia 27 listopada 2009r. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borkowo i Żukowo dla obszaru obejmującego strefę MNRZ2, gmina Żukowo



1