Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tokary gmina Przodkowo, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXV/358/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tokary w gminie Przodkowo



1


2


3


4


5