Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdynia gmina Gdynia, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIII/254/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli



1


2


3


4


5


6