Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk gmina Gdańsk, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVII/524/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej w mieście Gdańsku.



1


2


3


4


5


6


7


8


9