Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Koczała gmina Koczała, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/244/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 19 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości KOCZAŁA



1


2


3


4


5


6


7


8


9