Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grzymisław gmina Debrzno, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 77.L.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr LVI/271/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. Nr 50 poz. 892)



1


2


3


4


5


6


7


8


9