Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czersk gmina Czersk, pomorskie


Tytuł dokumentu:

obwieszczenie nr XI/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXVI/160/96 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk obejmującego obszar ograniczony od zachodu i północy ul. Królowej Jadwigi, od wschodu linią rozgraniczającą projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Pomorskiej w kierunku północnym, od południa uiicą Pomorską jako zmianę dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie1


2


3


4


5


6