Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czarna Dąbrówka gmina Czarna Dąbrówka, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIII/312/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/85 w obrębie ewidencyjnym Czarna Dąbrówka (Gmina Czarna Dąbrówka).



1


2


3


4


5


6


7


8


9