Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sierzno gmina Bytów, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLII/354/2010 Rady Miasta I Gminy Bytów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym SIERZNO w Gminie Bytów UROCZNE



1


2


3


4


5


6


7


8


9