Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dworaki-Pikaty gmina Sokoły, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew - Łomża) na terenie gminy Sokoły



1


2


3


4


5


6


7


8


9