Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krzeczkowo-Stare Bieńki gmina Czyżew, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew - Część 1



1


2


3


4


5


6


7


8


9