Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Płociczno-Tartak gmina Suwałki, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Płociczno – Tartak w Gminie Suwałki – zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r.1


2