Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suwałki gmina Suwałki, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych Krzywólka w Suwałkach



1


2


3


4


5


6


7


8


9