Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suwałki gmina Suwałki, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVI/339/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, aresztem śledczym, torami kolejowymi i obszarem leśnym w Suwałkach.



1


2


3


4


5


6


7


8


9